Actief luisteren

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:

  • Leerling kan beter naar een ander luisteren. 
  • Leerling kan samenvatten wat de ander zegt.
  • Leerling kan doorvragen aan de hand van wat verteld wordt met als doel om beter te interpreteren wat de ander zegt.
  • Leerling kan beter begrijpen wat een ander zegt en daarmee bedoelt.

 

Welk model wordt er gebruikt?

Voor de drie trainingen wordt de LSD-methode voor actief luisteren gebruikt. Deze is erop gericht dat je actief naar een ander kan luisteren, wanneer je drie stappen doorloopt, namelijk: luisteren, samenvatten, doorvragen. In iedere les staat één van deze stappen van de LSD-methode centraal.

Bron: Koopmans, M. (2008). Adviesvaardigheden. Uitgeverij Thema. 

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten:

  1. In de eerste sessie staat luisteren centraal. Leerlingen ervaren welke uitdagingen actief luisteren in de weg kunnen staan en krijgen tips om hun aandacht bij een gesprek te houden. Vervolgens oefenen leerlingen met deze tips en ervaren wij wat er gebeurt als ze blijven luisteren naar de ander (d.w.z. niet onderbreken).
  2. In de tweede sessie leren leerlingen de voordelen van samenvatten kennen voor actief luisteren. Ook gaan ze zowel schriftelijk als mondeling hiermee oefenen. 
  3. In de derde sessie komt de laatste stap van actief luisteren aan bod: doorvragen. Eerst wordt het LSD-model voor actief luisteren geïntroduceerd. Vervolgens ervaren leerlingen hoe doorvragen kan helpen om iemand beter te begrijpen.