Jezelf leren kennen

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:

  • Leerling is bewust van eigen persoonlijkheid, gedrag en de effecten van dit gedrag op zichzelf en anderen.
  • Leerling kan in een veilige omgeving hierover praten en hierover discussiëren met medeleerlingen en de docent.
  • Leerling leert de verbanden zien tussen persoonlijke eigenschappen en gedragingen en de effecten ervan op de leerling zelf en anderen.
  • Leerling ervaart in een veilige oefenomgeving hoe het eigen gedrag overkomt en hoe andere manieren van aanpakken werken.

Welk model wordt er gebruikt?

Om de leerlingen zichzelf beter te laten leren kennen gebruiken we het kernkwadrant. Dit beschrijft het verband tussen kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën. Een kwaliteit is iets dat je van nature goed afgaat. Sla je daarin door, dus wordt het teveel van het goede, dan kan het een valkuil worden. Het tegenovergestelde van deze valkuil is voor jou een uitdaging. Hier kun je jezelf nog in verbeteren. Is iemand anders hier wel goed in en deze persoon slaat hierin door, dus ook teveel van het goede, dan kan dit voor jou vervelend of irritant zijn. Dit is dan jouw allergie. Het overzicht van het verband tussen deze vier eigenschappen geven we weer in een kernkwadrant. Zie onderstaande afbeelding.


Bron: Ofman, D. (2017). Bezieling en kwaliteit in organisaties. Kosmos Uitgevers.

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten:

  1. In de eerste sessie wordt besproken waarom het handig is om jezelf goed te kennen en gaan de leerlingen op zoek naar twee kwaliteiten en valkuilen van zichzelf. Hierbij leren ze over het verband tussen kwaliteiten en valkuilen.
  2. In de tweede sessie leren de leerlingen over uitdagingen en allergieën en maken ze kennis met het kernkwadrant. Door middel van een spel gaan ze zelf het verband leggen tussen verschillende eigenschappen/vaardigheden.
  3. In de laatste sessie zien de leerlingen in een spel hoe hun persoonlijke eigenschappen naar voren komen. Hierbij ligt de focus op hoe hun eigenschappen die van een ander kunnen versterken, aanvullen of ermee kunnen botsen.