Keuzes maken

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen: 

  • Leerling is zich bewust dat je keuzes maakt in een omgeving waarin ook anderen een mening hebben.
  • Leerling oefent met de stappen die je doorloopt bij het maken van een keuze, zowel individueel als in een groep.
  • Leerling leert dat er verschillende perspectieven zijn als je samen een keuze maakt.
  • Leerling leert hoe je voor- en nadelen kunt afwegen.

 

Welk model wordt er gebruikt?

Voor de drie trainingen wordt het BOB-model gebruikt, waarbij BOB staat voor Beeldvorming, Oordeel en Besluit. Bij beeldvorming bepaal je hoe jij en anderen tegen de situatie aankijken, daarna beoordeel je alle voor- en nadelen en tot slot hak je de knop door.

Bron: https://managementmodellensite.nl/bob-model/
(bezocht 2-12-2-21)

 

Verdeling over sessies

Dit thema bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten: 

  1. In de eerste sessie ontdekken de leerlingen hoeveel bewuste en onbewuste keuzes zij op een dag maken. Daarnaast kijken ze naar hoe hun eigen keuzes beïnvloed worden door anderen en leren ze voor- en nadelen af te wegen.
  2. In de tweede sessie leren de leerlingen dat iedereen op een eigen manier naar een situatie kijkt en dat je dit mee moet nemen om tot de beste keuze te komen. Daarnaast oefen ze met een keuze maken als groep.
  3. In de derde sessie draait het om het kiezen van een bestemming voor een fictief dagje weg. Dit doen de leerlingen in groepjes. Ook presenteren zij hun keuze aan de rest van de klas.

Voorbeeld video