Omgaan met conflicten

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:     

 • Leerling wat wat een conflict is en kan een conflict herkennen.
 • Leerling kent verschillende strategieën om met een conflict om te gaan. 
 • Leerling heeft nagedacht over zijn/haar eigen stijl bij het omgaan met een conflict.
 • Leerling oefent het omgaan met een conflict.

Welk model wordt er gebruikt?

Over het algemeen zijn er vijf verschillende manieren om met een conflict om te gaan. Dit worden ook wel conflictstrategieën genoemd.

 1. Doordrukken: Je denkt vooral aan je eigen belang en niet al te veel aan dat van een ander. 
 2. Vermijden: Je trekt je terug uit de discussie en zorgt daardoor zowel niet voor je eigen belang als voor dat van een ander. 
 3. Samenwerken: Je probeert te zoeken naar een oplossing waarbij je rekening houdt met ieders belang. 
 4. Toegeven: Je houdt vooral rekening met het belang van een ander en niet met dat van jezelf. 
 5. Compromis sluiten: Je zoekt naar een middenweg, waarbij zowel jij als de ander iets moet toegeven, omdat er geen ideale oplossing lijkt te zijn.

Alle vijf de conflictstrategieën verschillen in de mate waarin je rekening houdt met je eigen belang en hoeveel rekening je houdt met de relatie met de ander. Dit staat rechts weergegeven.

Bron: van der Horst, A., Hoogstraten, P., Meyer, H., Serlie, A. W., & Wanrooy, M. J. (2013). Groot psychologisch modellenboek: 51 modellen voor ontplooiing van jezelf en anderen. Van Duuren Management, Van Duuren Media BV.

 

 

Verdeling over sessies

Dit thema bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten:

 1. In de eerste sessie starten de leerlingen met het opstellen van een lijst opstellen van conflicten in de media. Vervolgens leren zij over de betekenis van een conflict en wordt klassikaal besproken hoe vaak de leerlingen conflict ervaren en hoe ze hiermee omgaan.
 2. In de tweede sessie leren de leerlingen aan de hand van een voorbeeldsituatie over de verschillende conflictstrategieën. Voor elke strategie bedenken zij een aanpak bij een gegeven situatie.
 3.  In de laatste sessie doen de leerling een spel waarbij aan de hand van verschillende instructies een laagdrempelig conflict wordt geforceerd. De leerlingen moeten hier vervolgens mee om zien te gaan.

Voorbeeld video