Problemen oplossen

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:

 • Leerling kent het verschil tussen een herstellende en een voorkomende oplossing.
 • Leerling kan een probleem formuleren.
 • Leerling kan de grondoorzaak van een probleem achterhalen.
 • Leerling kan oplossingen voor een probleem bedenken in een brainstorm.
 • Leerling kan een plan maken om een oplossing tot uitvoering te brengen.

 

Welk model wordt er gebruikt?

Voor het thema problemen oplossen wordt het 6 stappen model gebruikt.

 1. Wat is het probleem?
  In deze fase wordt duidelijk wat het probleem precies inhoudt, of het nodig is om het probleem op te lossen en onder welke criteria het probleem is opgelost. Hiervoor kunnen 4 vragen worden beantwoord waar je zo duidelijk mogelijk antwoord op moet geven.
  a. Wat is het probleem?
  b. Waarom is het een probleem?
  c. Is het nodig om het probleem op te lossen?
  d. Hoe kun je controleren of het probleem is opgelost?
 2. Grondoorzaak
  Een probleem kan het meest effectief opgelost worden door een oplossing te vinden voor de grondoorzaak. Daarom ga je in de tweede stap bepalen wat de grondoorzaak is / grondoorzaken zijn.
 3. Mogelijke oplossingen
  In deze fase worden mogelijke oplossingen verzonnen en de beste oplossing gekozen. Dit wordt gedaan door middel van een brainstorm.
 4. Plan van aanpak
  Stap 4 is het kiezen van een oplossing en maken van een plan van aanpak om de oplossing uit te voeren. In dit plan komen alle stappen die nodig zijn om het probleem op te lossen.
 5. Voer het plan uit
  Nu is het tijd om het probleem daadwerkelijk op te lossen.
 6. Reflecteren
  In deze stap ga je na of de oplossing heeft gewerkt en het probleem is opgelost. Dit kan aan de hand van de antwoorden op de vragen uit stap 1.

 

Bronnen:
Woods, D. R. (2000), “An evidence‐based strategy for problem solving”, Journal of Engineering Education, Vol. 89 No. 4, pp. 443-459, doi: 10.1002/j.2168-9830.2000.tb00551.x
Franken, J. C. M., van Dun, D. H., and Wilderom, C. P. M. (2021), “Kaizen event process quality: towards a phase-based understanding of high-quality group problem-solving”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 41 No. 6, pp. 962-990, doi: 10.1108/ijopm-09-2020-0666

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten:

 1. In de eerste sessie leren de leerlingen over het verschil tussen herstellende en voorkomende oplossingen. Daarnaast oefenen ze met het formuleren van een probleem.
 2. In de tweede sessie leren leerlingen hoe zij de grondoorzaak van een probleem achterhalen en gaan ze brainstormen over mogelijke oplossingen voor een probleem.
 3. In de derde sessie gaan de leerlingen de gehele training focussen op het oplossen van een probleem. Dit kan een actueel probleem zijn of een fictief probleem. Hierbij gebruiken ze het 6 stappen model. 

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende 3 sessies van 30 minuten:

 1. In de eerste sessie leren de leerlingen over het verschil tussen herstellende en voorkomende oplossingen. Daarnaast oefenen ze met het formuleren van een probleem.
 2. In de tweede sessie leren leerlingen hoe zij de grondoorzaak van een probleem achterhalen en gaan ze brainstormen over mogelijke oplossingen voor een probleem.
 3. In de derde sessie gaan de leerlingen de gehele training focussen op het oplossen van een probleem. Dit kan een actueel probleem zijn of een fictief probleem. Hierbij gebruiken ze het 6 stappen model.

Voorbeeld video