Reflecteren

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:

  • Leerling kan analyseren wat er wel en niet goed ging bij een bepaalde aanpak.
  • Leerling kan bewust stilstaan bij een situatie en de omschrijven.
  • Leerling kan in groepsverband een plan maken voor wat zij in een soortgelijke situatie hetzelfde of anders zouden willen doen.
  • Leerling ervaart dat door te reflecteren en een nieuw plan op te stellen, de leerling zich kan verbeteren.

 

Welk model wordt er gebruikt?

Voor de drie trainingen over reflecteren wordt de STARRT-methode gebruikt. STARRT staat voor Situatie, Taak, Aanpak, Resultaat, Reflectie en Toekomst. STARRT is een bekende methode om te reflecteren die veel gebruikt wordt en ook bewezen is te helpen. Als je reflecteert met STARRT, sta je heel bewust stil bij wat er precies gebeurd is.

Situatie  
Wat is er gebeurd?   
Waar speelde het zich af?   
Wie waren erbij?     

Taak  
Wat moest je doen?  
Wat was jouw taak?  
Wat was je doel?   

Aanpak  
Hoe heb je het aangepakt?
Welke keuzes heb je gemaakt?
Wat was precies jouw toevoeging aan het team?  

Resultaat  
Wat was het gevolg van jouw aanpak?   
Wat was het resultaat?  
Hoe voelde je bij het resultaat?  

Reflectie  
Wat vind je van wat je deed?  
Ben je tevreden met het resultaat?  
Wat heb je geleerd?  

Toekomst  
Zou deze situatie nog een keer voor kunnen komen?  
Zou je dan iets anders willen doen dan je deze keer hebt gedaan of blijf je juist hetzelfde doen?  
Wat doe je de volgende keer als je in zo’n zelfde situatie komt? 

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende [3] sessies van 30 minuten:

  1. In de eerste sessie gaan de leerlingen een toren bouwen. Vervolgens gaan ze hierop reflecteren aan de hand van een aantal vragen.
  2. In de tweede sessie maken de leerlingen kennis met de STARRT-methode. Deze passen zij toe op het bouwen van een toren tijdens de eerste training. Daarna maken ze een plan aan de hand van hun reflectie om een volgende keer een hogere toren te bouwen. 
  3. In de derde sessie gaan de leerlingen hun plan uitvoeren en opnieuw een toren bouwen. Zo zien zij dat reflecteren voor verbetering kan zorgen. Ook na de deze uitvoering zullen de leerlingen reflecteren.

 

Voorbeeld video