Storytelling

WellBased

Leerdoelen

Dit thema heeft de volgende leerdoelen:

  • Leerling weet wat storytelling is en het doel ervan.
  • Leerling kan een verhaal vertellen op basis van het Eerst-maar-dus-nu model en weet wanneer je deze toepast.
  • Leerling kan een verhaal vertellen op basis van het Waarom-Hoe-Wat model en weet wanneer je deze toepast.
  • Leerling kan een verhaal vertellen op basis van het model ‘De reis van de held’ en weet wanneer je deze toepast.
  • Leerling kan zinnen toevoegen aan een verhaal die inspelen op zintuigen.

 

Welk model wordt er gebruikt?

In de vier trainingen komen drie verschillende methodes aan bod die allemaal in verschillende situaties toegepast kunnen worden. 

Het Eerst-maar-dus-nu model

Stap 1 is ‘Eerst’: Hierin vertel je wat de situatie was in het begin.
Stap 2 is ‘Maar’: Wat heb je toen gedaan in die situatie?
Stap 3 is ‘Dus’: Je hebt dus iets gedaan en daardoor gebeurde er dus iets.
Stap 4 is ‘En nu’: Na alles, wat was toen de situatie?

Waarom-Hoe-Wat model

Dit model kun je goed gebruiken, als je wilt dat mee gaan doen aan jouw voorstel. Vertel eerst waarom het belangrijk is, dan hoe je het wilt gaan aanpakken en tot slot wat je precies gaat doen.

De reis van de held

Stap 1 (vertrouwde wereld): de normale, saaie wereld van de held wordt beschreven. De held is nog thuis.
Stap 2 (de oproep): er is een oproep voor avontuur. Dit kan van de held zelf komen of van iemand anders.
Stap 3 (de weigering): eerst wil de held niks van de oproep weten. De oproep wordt geweigerd.
Stap 4 (de mentor): de held ontmoet een mentor. De mentor overtuigt de held en uiteindelijk begint toch het avontuur.
Stap 5 (de drempel over): het avontuur begint en de held kan niet meer terug.
Stap 6 (beproeving): de held wordt voor het eerst op de proef gesteld en ontmoet de eerste vrienden en vijanden.
Stap 7 (de donkerste diepte): hier gaat de held de grote grot in, de diepste diepte in of het grootste gevaar tegemoet.
Stap 8 (de finale): dit is vaak hét gevecht. Confrontatie en het overwinnen van de tegenstander.
Stap 9 (overwinning en beloning): de held kan nu de schat stelen of krijgen. Dit is altijd een object of kennis.
Stap 10 (de terugweg): De held gaat terug naar huis. Hier kan de tegenstander nog een keer voorkomen, maar uiteindelijk komt de held weer in de oude wereld.
Stap 11 (laatste transformatie): de vijand is verslagen en/of de schat is in handen van de held. Hij is door het avontuur volwassen geworden tot een nieuwe persoonlijkheid.
Stap 12 (de terugkeer): het einde van de reis. De terugkeerders worden thuis beloond met respect. De wereld van de held is niet meer hetzelfde als voorhen. Door de schat won de held en werd hij/zij beter.

Bronnen: Sinek, S. (2009). Start with why: How great leaders inspire everyone to take action. Penguin. – Presentation LHE conference (online) 2021 – Bouma, M (2011). Storytelling in 12 stappen: op reis met de held. Atlas Contact.

Verdeling over sessies

De training bestaat uit de volgende 4 sessies van 30 minuten:

  1. In de eerste sessie wordt besproken hoe je een verhaal kunt vertellen aan de hand van het Eerst-maar-dus-nu model en leren de leerlingen hoe je zintuigen kunt verwerken in je zinnen om de luisteraar of lezer nog meer mee te nemen.
  2. In de tweede sessie maken de leerlingen kennis met Waarom-hoe-wat model. Aan de hand van een fictieve uitnodiging voor een schoolfeest oefenen ze met dit model.
  3. In de derde sessie gaan de leerlingen samen een verhaal schrijven aan de hand van het model ‘De reis van de held’. Om de beurt schrijven de leerlingen drie zinnen en zo maken ze samen een verhaal.
  4. In de laatste sessie kiezen de leerlingen een van de modellen die ze geleerd hebben en schrijven ze aan de hand daarvan individueel een verhaal. Ook reflecteren ze op wat hebben geleerd en bepalen ze hoe ze dit in de toekomst kunnen gebruiken.

Voorbeeld video