Trainingen

WellBased

Ons aanbod

In 2021/2022 bieden we via ons online platform 50 trainingen aan. Deze zijn uitgewerkt aan de hand van 15 thema’s. Elk thema bestaat uit 3 of 4 trainingen. Elke training is zo gemaakt dat deze gegeven kan worden door de eigen docenten. Ze vereisen geen achtergrondkennis, hebben nauwelijks voorbereiding nodig en passen met 30 minuten per training gemakkelijk in de bestaande (mentor)les. Zo worden de trainingen gegeven door iemand die de leerlingen goed kent en weet wat zij nodig hebben. 

 

Door een licentie te nemen op ons online platform kunnen docenten onbeperkt inloggen, een training kiezen en deze stapsgewijs met de leerlingen doorlopen. Als er achtergrondkennis nodig is, dan wordt deze met een animatie aan de leerlingen uitgelegd. Mochten zich technische problemen voordoen of als er iets niet duidelijk is, dan is WellBased daarvoor iedere werkdag bereikbaar. 

Jezelf leren kennen

In deze trainingen leren leerlingen over hun kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën en het effect ervan op hun samenwerking met anderen.

Problemen oplossen

Leerlingen lopen zowel thuis als op school tegen problemen aan. Verschillende methoden kunnen helpen om effectiever te zijn en minder stress te ervaren.
klaslokaal2_wellbased

Actief luisteren

Vaak horen mensen wel wat een ander zegt, maar begrijpen ze de ander niet. Deze trainingen zetten een eerste stap om hierin verandering te brengen.

Feedback geven

Jongeren durven regelmatig geen feedback te geven. Dit gaat ten koste van hun ontwikkeling. Deze trainingen geven leerlingen handvatten om dit anders te doen.

Keuzes maken

Jongeren geven aan het lastig te vinden om keuzes te maken. Deze trainingen helpen leerlingen om hierbij minder stress te ervaren en een goede afweging te maken.

Regels van communicatie

Deze trainingen gaan over hoe je communiceert met elkaar. Hierbij ligt de focus op zender versus ontvanger en voorkeursstijlen bij communicatie.

Leren leren

Elke leerling heeft een eigen leerstijl. In deze training bepalen de leerlingen wat hun leerstijl is en hoe zij van anderen kunnen leren.

Reflecteren

Fouten maken helpt je om jezelf te ontwikkelen. Goed kunnen reflecteren versnelt dit proces.

Storytelling

Een goed verhaal vertellen is een kunst. Het zorgt ervoor dat jouw boodschap overkomt en langer blijft hangen bij je gesprekspartner.

Omgaan met conflicten

Conflicten kunnen veel impact hebben op jongeren en voor veel onrust zorgen. Een effectieve aanpak kan leerlingen helpen om hier goed mee om te gaan.

Prioriteren

Als middelbare scholier komt er veel op je af. Het kan lastig zijn om je tijd zo in te delen dat je de gewenste resultaten behaalt. Deze training leert leerlingen om prioriteiten te stellen.

Overtuigingen

Iedereen heeft andere drijfveren, ook middelbare scholieren. Het kan enorm helpen in de omgang met anderen om elkaars drijfveren te begrijpen.

Samenwerken

Op school werk je voortdurend samen met anderen. De ene keer gaat dat makkelijker dan anderen. Dit thema gaat in op verschillende voorkeursstijlen bij samenwerken en het effect hiervan op de samenwerking.

Durven doen

Jongeren hebben mooie dromen voor de toekomst. Maar hoe kom je daar? In drie trainingen leren de leerlingen hoe ze dit opdelen in kleine stappen en hoe ze met tegenslagen om kunnen gaan.

Pro-actief zijn

Uitstelgedrag komt regelmatig voor onder middelbare scholieren. Pro-actief handelen kan veel problemen voorkomen.