Trainingen

WellBased

Vrije keuze uit 15 thema's

Met onze trainingen stimuleer je jouw leerlingen om hun vaardigheden te verbreden. Dit doen zij aan de hand van 15 relevante thema’s waarin zij belangrijke vaardigheden leren als communiceren, samenwerken, kritisch denken en vindingrijk zijn. Hiermee vormen jouw leerlingen een krachtige basis waar ze de rest van hun leven profijt van hebben.

Opbouw trainingen
Elk thema bestaat uit drie of vier trainingen. Deze zijn zo ontwikkeld dat ze minimale voorbereidingstijd vergen van jou, en zorgen voor maximale betrokkenheid van de leerlingen. De lesstof wordt stapsgewijs uitgelegd aan de hand van korte animaties die je klassikaal kan afspelen.

In de eerste training maken de leerlingen kennis met het thema en bijbehorende model. Vervolgens leren de leerlingen in de tweede training hoe ze het model en de vaardigheden kunnen toepassen in hun dagelijks leven. Tot slot gaan de leerlingen in de afsluitende training oefenen aan de hand van een grote groepsopdracht.

Door een licentie te nemen op het WellBased platform kun je onbeperkt inloggen, een thema uitkiezen en deze stapsgewijs met de leerlingen doorlopen. Gelijk uitproberen? Klik op de knop ‘Probeer gratis’ rechtsboven en maak jouw account aan.

Jezelf leren kennen

Wanneer leerlingen zichzelf bewust zijn van hun kwaliteiten, allergieën, uitdagingen en valkuilen kunnen zij zichzelf, en hun interactie met anderen beter snappen.

Bekijk de training »

Samen problemen oplossen

Boek vooruitgang in het effectief oplossen van problemen en verminder stress bij jouw leerlingen.

Bekijk de training »

Actief naar elkaar luisteren

Door naar elkaar te luisteren begrijpen leerlingen elkaar beter, en verbetert de sfeer in de klas.

Bekijk de training »

Jouw communicatiestijl

Bewust zijn van eigen communicatiestijlen en die van anderen kan processen in de klas verbeteren en versnellen.

Bekijk de training »

Jouw eigen keuzes maken

Het evenwichtig en weloverwogen maken van keuzes draagt bij aan betere uitkomsten van beslissingen.

Bekijk de training »

Elkaar feedback geven

Op een goede manier terugkoppeling geven en krijgen zorgt ervoor dat jongeren zichzelf constant kunnen ontwikkelen.

Bekijk de training »

Leren leren

Leer jouw leerlingen effectiever en makkelijker leren door ze verschillende manieren van leren te laten ervaren.

Bekijk de training »

Reflecteren als groep

Het onder de loep nemen van eigen functioneren biedt kansen om te verbeteren in alle aspecten van leren.

Bekijk de training »

Storytelling

Met verhalen vertellen leren jouw leerlingen anderen meenemen in een verhaal, hen te enthousiasmeren en te overtuigen.

Bekijk de training »

Omgaan met conflicten

Herkennen en omgaan met conflicten biedt leerlingen handvatten om sneller in oplossingen te denken.

Bekijk de training »

Prioriteiten stellen

Het leren van prioriteiten stellen tussen taken leidt tot een effectievere besteding van tijd.

Bekijk de training »

Overtuigingen

Het bewust zijn van eigen drijfveren en die van klasgenoten kan helpen om elkaar beter te begrijpen.

Bekijk de training »

Samenwerken

Door samenwerken in jouw klas te verbeteren gaan jouw leerlingen uitblinken in hun talenten en verbetert de groepsdynamiek.

Bekijk de training »

Jouw invloed vergroten

Laat jouw leerlingen hun eigen invloed op situaties inzien, zodat zij proactiever en bewuster kunnen handelen.

Bekijk de training »

Jouw doelen behalen

Geef jouw leerlingen inzicht in hoe zij hun doelen het beste kunnen behalen.

Bekijk de training »