Jouw eigen keuzes maken

WellBased

Over dit thema

Van kleine keuzes; zoals de plek waar je met vrienden wilt lunchen, tot de grotere beslissingen; zoals je studiekeuze. In deze 3 trainingen gaan de leerlingen aan de slag met knopen doorhakken op een evenwichtige en weloverwogen manier. Hierbij gaan ze kijken naar de keuze, de verschillende opties en de voor- en nadelen op korte en lange termijn. Het oefenen met maken van keuzes doen de leerlingen zowel individueel als in een groep.

Video afspelen

Trainingen

1

Hak de knoop door

Laat leerlingen ontdekken hoeveel onbewuste en bewuste keuzes zij maken, en hoe zij beïnvloed worden.

2

In perspectief zetten

Leer jouw leerlingen door middel van het perspectievenspel dat iedereen anders naar een situatie kijkt en dat dit belangrijk is bij het gezamenlijk maken van keuzes.

3

Een dagje weg

Ontwikkel leerlingen in het maken van keuzes in groepen door ze te laten beslissen waar zij naartoe gaan tijdens een fictief dagje weg.

LEERDOELEN

De leerling...

leert keuzes maken in een omgeving waarin ook anderen een mening hebben.
oefent met de stappen die je doorloopt bij het maken van een keuze, zowel individueel als in een groep.
ervaart dat er verschillende perspectieven zijn als je samen een keuze maakt.
leert hoe je voor- en nadelen kunt afwegen.

Offerte aanvraag