Jezelf leren kennen

WellBased

Over dit thema

Tijdens de middelbare school periode is elke leerling volop bezig met het ontwikkelen van een eigen identiteit. Zij krijgen door dat iedereen om hen heen anders is. Elke leerling heeft zijn of haar eigen kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen, maar heeft ook bepaalde allergieën in het gedrag van medeleerlingen zitten. In dit thema worden leerlingen zich bewuster van hun eigen persoonlijkheid en alle effecten hiervan op hun gedrag en omgang met anderen. Zij leren de verbanden zien tussen eigenschappen en gedragingen en hoe hun gedrag overkomt op anderen. Om dit te ontdekken gaan ze zowel individueel als in een groep aan de slag om hun kernkwadrant in te vullen.

Video afspelen

Trainingen

1

Ken jij jezelf goed?

Stimuleer leerlingen zichzelf te leren kennen door op zoek te gaan naar eigen kwaliteiten en valkuilen.

2

De Kern

Leer de leerlingen door een spel welke verbanden er liggen tussen verschillende eigenschappen/vaardigheden.

3

Mix & Match

Focus tijdens een interactieve opdracht op hoe jouw leerlingen de eigenschappen van een ander kunnen versterken, aanvullen of ermee kunnen botsen.

LEERDOELEN

De leerling...

is zich bewust van eigen persoonlijkheid, gedrag en de effecten van dit gedrag op zichzelf en anderen.
kan in een veilige omgeving hierover praten en discussiëren met medeleerlingen en de docent.
leert de verbanden zien tussen persoonlijke eigenschappen en gedragingen en de effecten ervan op de leerling zelf en anderen.
ervaart in een veilige oefenomgeving hoe het eigen gedrag overkomt en hoe andere manieren van aanpakken werken.

Offerte aanvraag