Omgaan met conflicten

WellBased

Over dit thema

Conflicten komen regelmatig voor in het leven van de leerling, op school, bij de sport en thuis. Maar wat is de beste manier waarop je kunt omgaan met een conflict? En hoe kun je een conflict op de beste manier oplossen? In deze 3 trainingen gaan de leerlingen bezig met het herkennen van conflicten. Ook krijgen ze verschillende strategieën om met een conflict om te gaan en leren ze hun eigen voorkeur kennen. Ze gaan met conflicten aan de slag op individueel en klassikaal niveau.

Video afspelen

Trainingen

1

Geen uitweg

Ontwikkel jouw leerlingen in het herkennen en omgaan met conflicten.

2

Choose your battles

Laat jouw leerlingen verschillende strategieën ontdekken om met conflicten om te gaan.

3

Op een onbewoond eiland

Door het naspelen van een vliegtuigcrash op een onbewoond eiland leren jouw leerlingen met conflicten in een groep werken.

LEERDOELEN

De leerling...

weet wat een conflict is en kan een conflict herkennen.
kent verschillende strategieën om met een conflict om te gaan.
heeft nagedacht over zijn/haar eigen stijl bij het omgaan met een conflict.
oefent het omgaan met een conflict.

Offerte aanvraag