Problemen oplossen

WellBased

Over dit thema

Leerlingen lopen zowel thuis als op school tegen kleine of grote problemen aan. Dit kan ze stress geven, en effect hebben op hun dagelijks leven en/of op hun schoolprestaties. In deze trainingen leren de jongeren wat een probleem nou eigenlijk is, hoe je achter de oorzaak komt en hoe je het probleem op een effectieve en juiste manier oplost. Dit doen ze in tweetallen en als groep.

Video afspelen

Trainingen

1

Welk probleem heb jij?

Laat jouw leerlingen het verschil tussen herstellende en voorkomende oplossingen ontdekken, en een probleem formuleren.

2

Stap voor stap

Laat leerlingen de grondoorzaken van een probleem achterhalen en oplossingen bedenken.

3

Tijd voor oplossingen!

Ontwikkel jouw leerlingen in het gebruiken van 6 stappen in het oplossen van een actueel probleem.

LEERDOELEN

De leerling...

kent het verschil tussen een herstellende en een voorkomende oplossing.
kan de grondoorzaak van een probleem achterhalen
kan een plan maken om een oplossing tot uitvoering te brengen.
kan oplossingen voor een probleem bedenken in een brainstorm.
kan een probleem formuleren.

Offerte aanvraag